Category: Berita

Kerjasama Bidang Pendidikan

Amanatul Ummah Jajaki Kerjasama Bidang Pendidikan dengan KBRI Maroko Pengasuh PP. Amanatul ummah Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.Ag dan Rektor IKHAC…